Produkt och tjänsteleverantör

PC For You är ett företag som sedan 1996 tillhandahåller IT och verksamhetsrelaterade produkter och tjänster.
Den operativa verksamheten bedrivs i Norrbotten med huvudkontor i Luleå.

Affärsidé

Vår affärsidé är primärt att tillhandahålla tjänster med anknytning till PC For You:s internetportal.
PC For You tillhandahåller även IT-relaterade produkter och tjänster bla tack vare ett nära samarbete med ledande systemutvecklingsföretag
och distributörer.

Kvalitet

Vår ambition är att tillhandahålla produkter och tjänster på ett förtroendeingivande och strukturerat och metodiskt sätt.
Detta är möjligt tack vare att företaget innehar en gedigen branscherfarenhet av verksamhets- och IT-arkitektur, är certifierad och tillämpar RUP (Rational Unified Process) som en "IBM Certified Specialist for Rational Unified Process" och har erfarenhet av Enterprise Architect ramverket MODAF.   

Utbud

PC For You erbjuder produkter för kamerövervakning, positioneringstjänster, och anpassade webshops. Här kan du även söka efter annonser eller annonsera gratis!. PC For You kan även tillsammans med Logica tillhandahålla IT relaterade tjänster inom bla följande områden: Arkitektur, Verksamhetsanalys, Systemutveckling med Java och .Net, metodik RUP, MODAF.